Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11-1982 – 20-11-2017)

Nguyễn Xuân Tế

Tóm tắt


Người thày giáo tốt, thày giáo xứng đáng là người vẻ vang nhất dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thày giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang (Hồ Chí Minh).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429