Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM THI TRẮC NGHIỆM CÓ KHẢ NĂNG HỌC MẪU PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Châu Quang Vũ, Lê Nhật Tùng

Tóm tắt


Hiện nay việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập được thực hiện bởi nhiều hình thức khác nhau như thi tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm nhằm mục đích đánh giá và phân loại người học. Trong các hình thức trên, hình thức thi trắc nghiệm dùng bút chì tô trên giấy được nhiều cơ quan và đơn vị sử dụng cụ thể như kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi đầu vào ở các trường học, thi kết thúc học kỳ,… Việc thi trắc nghiệm trên giấy cần phải có người chấm bài thủ công hoặc phần mềm chuyên dụng để chấm thi. Hiện nay, các phần mềm chấm thi thường được sử dụng với một số mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm cố định. Trong bài viết này, tác giả đề xuất một phương pháp để xây dựng phần mềm chấm điểm thi trắc nghiệm có khả năng học mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm bằng cách sử dụng phương pháp xử lý ảnh số nhằm tạo tính linh động và đa dạng mẫu phiếu làm bài, phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng của các kỳ thi khác nhau

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429