Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN NINH

Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Phan Thị Thủy Tiên

Tóm tắt


Cho vay là hoạt động sơ khai và là cơ sở chủ yếu để đánh giá chất lượng hoạt động ngân hàng. Hoạt động cho vay đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một nền kinh tế nói chung và đối với ngân hàng nói riêng. Việc nghiên cứu bản chất hoạt động cho vay, các nhân tố ảnh hưởng là cần thiết đối với bất kỳ một ngân hàng nào để có cái nhìn đầy đủ và tổng quát về hoạt động cho vay. Đề tài này nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động cho vay và các dữ liệu được phân tích bằng nhiều phương pháp hồi quy tuyến tính thông qua các yếu tố tác động là chính sách tín dụng, khách hàng vay vốn, sản phẩm cho vay, chất lượng cán bộ tín dụng và cơ sở vật chất,… Mỗi một yếu tố đó tuy nhỏ nhưng hết sức quan trọng vì nó không những tác động đến hoạt động cho vay mà còn tác động đến cả hệ thống ngân hàng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429