S. 3 (2017)

Mục lục

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

RÈN LUYỆN THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01
NHỮNG ĐẶC TRƯNG NỔI BẬT TRONG LỐI SỐNG VÀ NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Hoàng Chí Bảo 04
VĂN HÓA DÂN CHỦ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng Lâm 11

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÁNG TẠO TRONG THẾ KỶ XXI Tóm tắt PDF
Nguyễn Lộc 18
PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA QUACQUARELLI SYMONDS VÀ WEBOMETRICS CÁC GIẢI PHÁP NÂNG HẠNG Tóm tắt PDF
Lê Văn Hảo, Mai Cường Thọ 24
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TỪ KHÓA 1 ĐẾN KHÓA 14 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Phương Ý, Nguyễn Ngọc Chánh 34
XU HƯỚNG THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
Lê Chi Lan 44
CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dỵ Anh 53
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Anh Chương 64

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ HỒ CHỨA Tóm tắt PDF
Trương Thế Quang 68
PHÁT TRIỂN DU LỊCH ẨM THỰC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 78
BẢO TỒN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG TÂY NGUYÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thanh Nhàn 86
THƯƠNG HIỆU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kim Chi 96

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

TIẾP THỊ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (MPR) TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN Tóm tắt PDF
Trịnh Việt Dũng 103
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG Tóm tắt PDF
Hà Thị Kim Sa 108
TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU XE GẮN MÁY – TRƯỜNG HỢP THƯƠNG HIỆU HONDA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tâm 116
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thủy Tiên 127
GIẢI PHÁP GIẢM TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC THÔNG QUA CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ NAM SÀI GÒN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Thủy 133
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở NƯỚC TA NÓI CHUNG VÀ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU NÓI RIÊNG Tóm tắt PDF
Lê Văn Quốc 141
XÂY DỰNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyết Lê 147


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429