S. 6 (2017)

Mục lục

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11-1982 – 20-11-2017) Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI DÂN TRONG TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" Tóm tắt PDF
Hoàng Chí Bảo 04

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA GIÁO DỤC NHÂN VĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Huyên 13
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành 20
TÌM HIỂU VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 34
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, TỰ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt PDF
Hà Thị Kim Sa 41
QUY TRÌNH QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt PDF
Lê Thị Vân 48
BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” DƯỚI GÓC NHÌN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG Tóm tắt PDF
Trần Như Hải 58
TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DMAIC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ VÀ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ TẠI BỆNH VIỆN Tóm tắt PDF
Thái Hoài Nam 69
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Trần Thị Mỹ Duyên 78
SO SÁNH CÁCH CHUYỂN DỊCH TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT CÁC VỊ TỪ CHỈ CẢM XÚC “VUI” Tóm tắt PDF
Nguyễn Đông Phương Tiên, Trương Văn Đạt 84
TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Mai Bình Dương 93
XÁC THỰC VÀ ĐỊNH DANH AN TOÀN - CÔNG NGHỆ U2F Tóm tắt PDF
Tống Hùng Anh 103

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Tống Thị Mai Hương 111
XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM THI TRẮC NGHIỆM CÓ KHẢ NĂNG HỌC MẪU PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Tóm tắt PDF
Châu Quang Vũ, Lê Nhật Tùng 119
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN NINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Phan Thị Thủy Tiên 128
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC LỚP 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Luân 138


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429