Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Đầu mối

Nguyễn Trung Kiên
Biên tập viên
Số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0909091860
Email: ntk@vimaru.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn