Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, T. 1, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ NHẬY MÀU CỦA PHIM POLY(VINYL ALCOHOL) NHUỘM MÀU BỊ CHIẾU XẠ GAMMA

Võ Thị Anh, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp, Nguyễn Thành Công

Tóm tắt


Các phim mỏng Poly(vinyl alcohol) PVA được nhuộm các màu khác nhau như methylene blue (MB/PVA), mehtyl orange (MO/PVA), methyl red (MR/PVA) và crystal violet (CV/PVA) được tiến hành khảo sát nghiên cứu. Các phim PVA nhuộm màu biến đổi màu khi chúng bị chiếu xạ bởi bức xạ gamma. Vì thế chúng được nghiên cứu như các liều lượng kế dùng trong việc kiểm soát liều cao của tia gamma. Chúng tôi sử dụng nguồn phát gamma 60Co với khoảng liều chiếu từ 0 tới 150 kGy để nghiên cứu sự mất màu của các phim này. Trước và sau khi chiếu xạ, phổ hấp thụ đặc trưng của phim được đo bằng phương pháp quang phổ kế UV-VIS. Sự nhạy màu với bức xạ gamma trên các phim mỏng PVA được nhuộm các màu khác nhau là khác nhau. Kết quả cho thấy phim MB/PVA có độ nhạy bức xạ gamma cao nhất trong cùng khoảng liều nghiên cứu Toàn văn: PDF