Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, T. 1, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MẬT ĐỘ XƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MÃN KINH

Đào Thị Minh Hiền, Trần Đình Quang

Tóm tắt


Thông qua đo tỉ trọng xương bằng phương pháp siêu âm định lượng tại Phòng khám đa khoa, Trường Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An, nghiên cứu này đã xác định mật độ xương và các yếu tố liên quan đến mật độ xương của 203 phụ nữ mãn kinh. Kết quả phân tích cho thấy có 23,2% số phụ nữ mãn kinh được nghiên cứu có mật độ xương bình thường; 51,7% phụ nữ mãn kinh được nghiên cứu giảm mật độ xương và 25,1% phụ nữ mãn kinh được nghiên cứu bị loãng xương; tuổi càng cao mật độ xương càng giảm, tỉ lệ loãng xương tăng (chiếm tới 42,6% ở độ tuổi 70 trở lên); thời gian mãn kinh càng dài mật độ xương càng giảm (dưới 5 năm chiếm 8,1%; từ 5 đến 10 năm chiếm 25,7%; trên 10 năm chiếm 38,6%).


Toàn văn: PDF