Chi tiết về Tác giả

Giang An, Nguyễn Thị Trường Đại học Vinh

  • Vol 47, 1A, 2018 - Bài viết
    PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF